En metaanalys 19 studier (18 från Kina) med sammanlagt 1679 deltagare visade på signifikant bättre resultat för akupunktur både på kort och lång sikt. Akupunktur gav också färre biverkningar. I artikeln kritiserar man de studier som ingår, att de flesta håller dålig kvalitet.

(Acupuncture for the treatment of functional constipation. Journal of Traditional Chinese Medicine 2016 Oct;36(5):578-87)

Funnen via PubMed

Sammanställd av Cecilia Drott, grupp 34