Den vardagliga kosten är den viktigaste medicinen. Genom att medvetet välja sin kost väljer man också önskade effekter.

Inom den kinesiska traditionen har man funnit flexibla principer för hur man ska välja mat. Där beskrivs hur man skall främja sin hälsa, förebygga sjukdomar och kunna rehabiliteras vid kroniska besvär. Mångfalden av kostråd är påfallande och rekommendationer finns vid besvär som t ex förkylning, magkatarr, förstoppning, nervositet, sömnlöshet, kalla händer, krampande fötter och vårtor.

Kostläran är nära relaterad till örtmedicinen i det att man intar substanser som påverkar de inre organen. Emellertid behövs kosten också för att kunna mätta vardagliga behov, medan örter används till att akut korrigera obalanser i hälsan. Inom kostläran anses det viktigt att maten är välsmakande och aptitretande för att bäst kunna assimileras, medan man inom örtmedicinen prioriterar terapeutisk effektivitet framför smaken.