En lång tradition

Den traditionella kinesiska akupunkturen är tillsammans med andra specialkunskaper del av den traditionella kinesiska medicinen. Dessa finns dokumenterade sedan flera tusen år.
Akupunktörens tekniker

En akupunktör använder i första hand tunna, sterila stålnålar som penetrerar huden i speciella akupunkturpunkter. Det finns också andra tekniker som moxa, en värmebehandlingsmetod, koppning, nålhammare och guasha, en metod där man skrapar på huden.
Akupunkturens effekter

Akupunkturpunkter stimuleras för att utlösa vissa effekter. Många akupunkturpunkter ligger längs 12 meridianer som täcker in alla hudområden. Dessa meridianer har kopplingar till olika inre organ. Detta förklarar att ett nålstick på armen lugnar ett astmaanfall. När man studerar akupunkturens effekter kan skolmedicinen bekräfta att akupunktur påverkar många inre processer, från immunsystemet till nerv- och hormonsystemet.